SFS 2018:990 Förordning om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service

SFS2018-990.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2000:284) om stöd till

kommersiell service
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 41 § förordningen (2000:284) om stöd till kom-

mersiell service ska ha följande lydelse.

41 §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än länsstyrelsens beslut

enligt 32 a § att inte betala ut ett stöd får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2016:126.

SFS 2018:990

Publicerad

den 15 juni 2018