SFS 2018:991 Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

SFS2018-991.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2000:634) om

arbetsmarknadspolitiska program
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 39 a § förordningen (2000:634) om arbets-

marknadspolitiska program ska ha följande lydelse.

39 a §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut om

omprövning av beslut enligt 10 § första stycket, 36 e och 37 §§ får dock inte

överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska överklagandet

anses som en begäran om omprövning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander

(Arbetsmarknadsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2015:947.

SFS 2018:991

Publicerad

den 15 juni 2018