SFS 2018:993 Förordning om ändring i viltskadeförordningen (2001:724)

SFS2018-993.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i viltskadeförordningen (2001:724)
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 14 § viltskadeförordningen (2001:724) ska ha

följande lydelse.

14 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Sametingets beslut

enligt denna förordning och länsstyrelsens beslut enligt 12 § får dock inte

överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

SVEN-ERIK BUCHT

Maria Wetterling

(Näringsdepartementet)

SFS 2018:993

Publicerad

den 15 juni 2018