SFS 2018:994 Förordning om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd

SFS2018-994.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd ska

ha följande lydelse.

12 §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Trafikverkets preliminära beslut om

sjöfartsstöd enligt 8 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2010:1833.

SFS 2018:994

Publicerad

den 15 juni 2018

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd ska

ha följande lydelse.

12 §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om över-

klagande till allmän förvaltningsdomstol. Trafikverkets preliminära beslut om

sjöfartsstöd enligt 8 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell

(Näringsdepartementet)

1

Senaste lydelse 2010:1833.

SFS 2018:994

Publicerad

den 15 juni 2018

;