SFS 2018:995 Förordning om ändring i förordningen (2002:287) om behandling av personuppgifter i Kungl. bibliotekets digitala kulturarvsprojekt

SFS2018-995.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2002:287) om behandling av

personuppgifter i Kungl. bibliotekets digitala

kulturarvsprojekt
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:287) om behandling

av personuppgifter i Kungl. bibliotekets digitala kulturarvsprojekt

dels att 13 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 13 § ska utgå.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

SFS 2018:995

Publicerad

den 15 juni 2018

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2002:287) om behandling av

personuppgifter i Kungl. bibliotekets digitala

kulturarvsprojekt
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2002:287) om behandling

av personuppgifter i Kungl. bibliotekets digitala kulturarvsprojekt

dels att 13 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 13 § ska utgå.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

HELENE HELLMARK KNUTSSON

Eva Lenberg

(Utbildningsdepartementet)

SFS 2018:995

Publicerad

den 15 juni 2018