SFS 2018:996 Förordning om ändring i förordningen (2002:366) om tillfälligt sysselsättningsstöd till kommuner och landsting

SFS2018-996.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2002:366) om tillfäl igt

sysselsättningsstöd til kommuner och landsting
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (2002:366) om tillfälligt

sysselsättningsstöd till kommuner och landsting ska ha följande lydelse.

11 §1 I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ARDALAN SHEKARABI

Magnus Bengtson

(Finansdepartementet)

1

Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

SFS 2018:996

Publicerad

den 15 juni 2018