SFS 2018:997 Förordning om ändring i förordningen (2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.

SFS2018-997.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2002:687) om

läkemedelsförmåner m.m.
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 20 § förordningen (2002:687) om läkemedels-

förmåner m.m. ska ha följande lydelse.

20 § I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överkla-

gande till allmän förvaltningsdomstol.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Lars Hedengran

(Socialdepartementet)

SFS 2018:997

Publicerad

den 15 juni 2018