SFS 2018:999 Förordning om ändring i förordningen (2002:1091) om litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne

SFS2018-999.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2002:1091) om

litteraturpriset til Astrid Lindgrens minne
Utfärdad den 7 juni 2018

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2002:1091) om litteraturpriset

till Astrid Lindgrens minne ska ha följande lydelse.

6 § Vid juryns handläggning av ärenden tillämpas endast följande

bestämmelser i förvaltningslagen (2017:900):

�

16�18 §§ om jäv,

�

28 och 29 §§ om hur beslut fattas och om omröstning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén

(Kulturdepartementet)

SFS 2018:999

Publicerad

den 15 juni 2018