SFS 2019:1 Tillkännagivande av uppgift om Riksbankens referensränta

SFS2019-1.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Tillkännagivande

av uppgift om Riksbankens referensränta

Beslutat den 28 december 2018

Riksbanken ger till känna att Riksbankens referensränta för perioden den
1 januari–30 juni 2019 är -0,50 procent.

På Riksbankens vägnar

Fredrik Wallin

Per Kvarnström

SFS

2019:1

Publicerat
den

8 januari 2019