SFS 2019:3 Förordning om upphävande av förordningen (2018:1548) om statsbidrag till kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet

SFS2019-3.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av förordningen (2018:1548) om

statsbidrag till kommuner som bedriver

kulturskoleverksamhet

Utfärdad den 17 januari 2019

Regeringen föreskriver att förordningen (2018:1548) om statsbidrag till
kommuner som bedriver kulturskoleverksamhet ska upphöra att gälla vid
utgången av januari 2019.

På regeringens vägnar

ALICE BAH KUHNKE

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

SFS

2019:3

Publicerad
den

22 januari 2019