SFS 2019:15 Förordning om upphävande av förordningen (1991:1096) med anledning av Närings- och teknikutvecklingsverkets inrättande

SFS2019-15.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av förordningen (1991:1096) med

anledning av Närings- och teknikutvecklingsverkets

inrättande

Utfärdad den 14 februari 2019

Regeringen föreskriver att förordningen (1991:1096) med anledning av
Närings- och teknikutvecklingsverkets inrättande ska upphöra att gälla vid
utgången av mars 2019.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS

2019:15

Publicerad
den

19 februari 2019