SFS 2019:16 Förordning om riksmätplatser

SFS2019-16.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om riksmätplatser

Utfärdad den 14 februari 2019

Regeringen föreskriver följande.

1 § Riksmätplatser enligt lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk
kontroll är de organ som anges i tabellen. Där anges också storheterna för
varje riksmätplats.

Mätstorhet

Riksmätplats

Mekanik
1. längd

RISE Research Institutes

2. plan vinkel

of Sweden AB (1–9)

3. volym
4. massa
5. kraft
6. kraftmoment
7. ljudtryck
8. acceleration
9. tryck

Tid och frekvens
1. tidsintervall

RISE Research Institutes

2. tidpunkt

of Sweden AB (1–3)

3. frekvens

Elektricitet och magnetism
1. elektrisk spänning

RISE Research Institutes

2. elektrisk ström

of Sweden AB (1–9)

3. impedans
4. elektrisk effekt
5. elektrisk energi
6. dämpning
7. brus
8. reflektionsfaktor
9. strålningsflödestäthet

Värme
temperatur

RISE Research Institutes
of Sweden AB

Fotometri och radiometri
1. ljusflöde

RISE Research Institutes

2. ljusstyrka

of Sweden AB (1–10)

SFS

2019:16

Publicerad
den

19 februari 2019

background image

SFS

2019:16

2

3. illuminans
4. luminans
5. kromaticitetskoordinater, tristimulusvärden
6. korrelerad färgtemperatur
7. strålningsflöde
8. irradians
9. relativ irradians
10. spektral irradians

Joniserande strålning
1. exposition

Strålsäkerhetsmyndigheten

2. absorberad dos

(1–4)

3. dosekvivalent
4. kerma

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1989:527) om riksmätplatser.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)