SFS 2019:17 Förordning om ändring i förordningen (2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll

SFS2019-17.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:811) om ackreditering

och teknisk kontroll

Utfärdad den 14 februari 2019

Regeringen föreskriver att 10 § förordningen (2011:811) om ackreditering och
teknisk kontroll ska ha följande lydelse.

10 § En riksmätplats ska hålla en hög standard med normaler av tillräcklig
omfattning och relevans. Spårbarhet för mätnormaler ska säkerställas och
utvecklas genom internationella jämförelser samt forsknings- och utvecklings-
insatser. I förordningen (2019:16) om riksmätplatser anges vilka organ som
är riksmätplatser.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

ANN LINDE

Elinor Hammarskjöld
(Utrikesdepartementet)

SFS

2019:17

Publicerad
den

19 februari 2019