SFS 2019:52 Förordning om ändring i förordningen (2012:316) om statsbidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet

SFS2019-52.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2012:316) om statsbidrag för

viss verksamhet på funktionshindersområdet

Utfärdad den 21 februari 2019

Regeringen föreskriver att 8 och 11 §§ förordningen (2012:316) om stats-
bidrag för viss verksamhet på funktionshindersområdet ska ha följande
lydelse.

8 §1 Ansökan om bidrag enligt denna förordning ges in till Socialstyrelsen
senast vid den tidpunkt som myndigheten bestämmer.

11 § Om en sökande inte lämnar de handlingar eller uppgifter som följer
av 9 och 10 §§, ska sökanden ges möjlighet att komplettera sin ansökan inom
en viss tid. Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan,
får Socialstyrelsen pröva ansökan i befintligt skick.

Denna förordning träder i kraft den 25 mars 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Ändringen innebär bl.a. att andra stycket tas bort.

SFS

2019:52

Publicerad
den

27 februari 2019