SFS 2019:54 Förordning om ändring i förordningen (2015:553) om statsbidrag till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar

SFS2019-54.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:553) om statsbidrag till

informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och

psykiska funktionsnedsättningar

Utfärdad den 21 februari 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2015:553) om statsbidrag
till informatörsverksamhet som rör psykisk ohälsa och psykiska funktions-
nedsättningar

dels att 8 § ska upphöra att gälla,
dels att nuvarande 21 och 22 §§ ska betecknas 22 och 21 §§,
dels att 11 § ska ha följande lydelse,
dels att rubrikerna närmast före 21 och 22 §§ ska sättas närmast före 22

respektive 21 §.

11 § Om sökanden inte lämnar de handlingar eller uppgifter som följer av
9 §, ska sökanden ges möjlighet att komplettera sin ansökan inom en viss
tid. Om sökanden inte följer en uppmaning att komplettera ansökan, får
Socialstyrelsen pröva ansökan i befintligt skick.

Denna förordning träder i kraft den 25 mars 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2019:54

Publicerad
den

27 februari 2019