SFS 2019:56 Förordning om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

SFS2019-56.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och

service till vissa funktionshindrade

Utfärdad den 21 februari 2019

Regeringen föreskriver att 12 § förordningen (1993:1090) om stöd och
service till vissa funktionshindrade ska ha följande lydelse.

12 §1 Handlingar som avses i 21 d § andra stycket och 23 d § andra stycket
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade ska av
hänsyn till forskningens behov undantas från gallring i de kommuner och
landsting som ingår i �stergötlands, Gotlands och Västernorrlands län samt
i Göteborgs kommun. I landets övriga kommuner och landsting ska sådana
handlingar undantas från gallring när det gäller personer födda den femte,
femtonde och tjugofemte i varje månad.

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:1317.

SFS

2019:56

Publicerad
den

27 februari 2019