SFS 2019:56 Förordning om ändring i förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade

SFS2019-56.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:EWNCNV+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:ZZYYVF+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (1993:1090) om st�d och </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>service till vissa funktionshindrade </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 21 februari 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver att 12 � f�rordningen (1993:1090) om st�d och <br/>service till vissa funktionshindrade ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>12 �</b>1 Handlingar som avses i 21 d � andra stycket och 23 d � andra stycket <br/>lagen (1993:387) om st�d och service till vissa funktionshindrade ska av <br/>h�nsyn till forskningens behov undantas fr�n gallring i de kommuner och <br/>landsting som ing�r i �sterg�tlands, Gotlands och V�sternorrlands l�n samt <br/>i G�teborgs kommun. I landets �vriga kommuner och landsting ska s�dana <br/>handlingar undantas fr�n gallring n�r det g�ller personer f�dda den femte, <br/>femtonde och tjugofemte i varje m�nad. </p> <p style="position:absolute;top:594px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 mars 2019. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ANNIKA STRANDH�LL </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Kjell Rempler <br/>(Socialdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2007:1317. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> 2019:56 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft110"> 27 februari 2019 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (1993:1090) om st�d och

service till vissa funktionshindrade

Utf�rdad den 21 februari 2019

Regeringen f�reskriver att 12 � f�rordningen (1993:1090) om st�d och
service till vissa funktionshindrade ska ha f�ljande lydelse.

12 �1 Handlingar som avses i 21 d � andra stycket och 23 d � andra stycket
lagen (1993:387) om st�d och service till vissa funktionshindrade ska av
h�nsyn till forskningens behov undantas fr�n gallring i de kommuner och
landsting som ing�r i �sterg�tlands, Gotlands och V�sternorrlands l�n samt
i G�teborgs kommun. I landets �vriga kommuner och landsting ska s�dana
handlingar undantas fr�n gallring n�r det g�ller personer f�dda den femte,
femtonde och tjugofemte i varje m�nad.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 mars 2019.

P� regeringens v�gnar

ANNIKA STRANDH�LL

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:1317.

SFS

2019:56

Publicerad
den

27 februari 2019

;