SFS 2019:58 Förordning om ändring i förordningen (2011:1553) om tillämpning av rådets förordning (EU) nr 904/2010 av den 7 oktober 2010 om administrativt samarbete och kampen mot mervärdesskattebedrägeri

SFS2019-58.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.