SFS 2019:62 Förordning om ändring i förordningen (2012:331) om tillämpning av rådets förordning (EU) nr 389/2012 av den 2 maj 2012 om administrativt samarbete i fråga om punktskatter och om upphävande av förordning (EG) nr 2073/2004

SFS2019-62.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.