SFS 2019:65 Förordning om upphävande av förordningen (2012:540) om stöd för vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt

SFS2019-65.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av förordningen (2012:540) om stöd för

vissa kostnader i samband med kastrering av grisar eller

för vaccinering mot galtlukt

Utfärdad den 21 februari 2019

Regeringen föreskriver att förordningen (2012:540) om stöd för vissa kost-
nader i samband med kastrering av grisar eller för vaccinering mot galtlukt
ska upphöra att gälla.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.
2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för stöd som har

beslutats enligt förordningen.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS

2019:65

Publicerad
den

1 mars 2019