SFS 2019:68 Förordning om ändring i förordningen (1997:176) om underrättelse till Statens jordbruksverk om domar i vissa brottmål

SFS2019-68.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1997:176) om underrättelse

till Statens jordbruksverk om domar i vissa brottmål

Utfärdad den 21 februari 2019

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1997:176) om underrättelse
till Statens jordbruksverk om domar i vissa brottmål ska ha följande ly-
delse.

2 §1 En domstol ska inom en vecka till Statens jordbruksverk sända en
kopia av en dom genom vilken någon

1. dömts för djurplågeri enligt 16 kap. 13 § brottsbalken, eller
2. dömts för brott som avses i 10 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 § djurskyddslagen

(2018:1192).

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MIKAEL DAMBERG

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1392.

SFS

2019:68

Publicerad
den

1 mars 2019