SFS 2019:68 Förordning om ändring i förordningen (1997:176) om underrättelse till Statens jordbruksverk om domar i vissa brottmål

SFS2019-68.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:OCEJYW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:TETSQM+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (1997:176) om underr�ttelse </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>till Statens jordbruksverk om domar i vissa brottm�l </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 21 februari 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver att 2 � f�rordningen (1997:176) om underr�ttelse <br/>till Statens jordbruksverk om domar i vissa brottm�l ska ha f�ljande ly-<br/>delse. </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>2 �</b>1 En domstol ska inom en vecka till Statens jordbruksverk s�nda en <br/>kopia av en dom genom vilken n�gon </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">1. d�mts f�r djurpl�geri enligt 16 kap. 13 � brottsbalken, eller<br/>2. d�mts f�r brott som avses i 10 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 � djurskyddslagen</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">(2018:1192). </p> <p style="position:absolute;top:574px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2019. </p> <p style="position:absolute;top:614px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:655px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MIKAEL DAMBERG </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Anneli Skoglund <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2009:1392. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> 2019:68 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft110"> 1 mars 2019 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (1997:176) om underr�ttelse

till Statens jordbruksverk om domar i vissa brottm�l

Utf�rdad den 21 februari 2019

Regeringen f�reskriver att 2 � f�rordningen (1997:176) om underr�ttelse
till Statens jordbruksverk om domar i vissa brottm�l ska ha f�ljande ly-
delse.

2 �1 En domstol ska inom en vecka till Statens jordbruksverk s�nda en
kopia av en dom genom vilken n�gon

1. d�mts f�r djurpl�geri enligt 16 kap. 13 � brottsbalken, eller
2. d�mts f�r brott som avses i 10 kap. 1, 2, 3, 4 eller 5 � djurskyddslagen

(2018:1192).

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2019.

P� regeringens v�gnar

MIKAEL DAMBERG

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:1392.

SFS

2019:68

Publicerad
den

1 mars 2019

;