SFS 2019:70 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

SFS2019-70.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:16px;font-family:ABCDEE+Garamond;color:#000000;} .ft15{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft110{font-size:19px;font-family:FQTMOE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft111{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;font-family:ATEDRO+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft113{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft114{font-size:16px;line-height:29px;font-family:ABCDEE+Garamond;color:#000000;} .ft115{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:JRVDJW+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft30{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft31{font-size:16px;font-family:CYMZBK+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft32{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft33{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2001:650) om </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>v�gtrafikregister </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 21 februari 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113">Regeringen f�reskriver att 5 kap. 2 � f�rordningen (2001:650) om v�gtra-<br/>fikregister ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft113"><b>5 kap. <br/>2 �</b>1 Polismyndigheten ska underr�tta Transportstyrelsen om dom, beslut, <br/>straff�rel�ggande eller f�rel�ggande av ordningsbot som har antecknats i <br/>register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister, om den regi-<br/>strerade har gjort sig skyldig till brott som avses i f�ljande best�mmelser: </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. 3 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 � brottsbalken eller n�gon av dessa</p> <p style="position:absolute;top:561px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">paragrafer och 3 kap. 11 � brottsbalken, </p> <p style="position:absolute;top:581px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">2. 4 kap. brottsbalken,<br/>3. 6 kap. 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10 a, 11 eller 12 � brottsbalken</p> <p style="position:absolute;top:622px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">eller n�gon av dessa paragrafer och 6 kap. 15 � brottsbalken, </p> <p style="position:absolute;top:643px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">4. 8 kap. 1, 4, 5, 6 eller 7 � brottsbalken eller n�gon av dessa paragrafer</p> <p style="position:absolute;top:663px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och 8 kap. 12 � brottsbalken, </p> <p style="position:absolute;top:683px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">5. 9 kap. 1, 3, 4, 5, 6 eller 9 � brottsbalken eller n�gon av dessa para-</p> <p style="position:absolute;top:704px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">grafer och 9 kap. 11 � brottsbalken, </p> <p style="position:absolute;top:724px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">6. 10 kap. 1, 3 eller 5 � brottsbalken eller n�gon av dessa paragrafer och</p> <p style="position:absolute;top:745px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">10 kap. 9 � brottsbalken, </p> <p style="position:absolute;top:765px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">7. 11 kap. brottsbalken,<br/>8. 12 kap. 3 � brottsbalken eller 12 kap. 3 och 5 �� brottsbalken,<br/>9. 13 kap. brottsbalken,<br/>10. 14 kap. 1, 2, 3 eller 10 � brottsbalken eller n�gon av dessa paragrafer</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">och 14 kap. 13 � brottsbalken, </p> <p style="position:absolute;top:867px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">11. 15 kap 1, 11 eller 12 � brottsbalken eller 15 kap. 1 och 15 �� brotts-</p> <p style="position:absolute;top:888px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">balken, </p> <p style="position:absolute;top:908px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">12. 16 kap. 10 a � eller 16 kap. 10 a och 17 �� brottsbalken,<br/>13. 17 kap. 1, 2, 4, 5 eller 10 � brottsbalken eller n�gon av dessa para-</p> <p style="position:absolute;top:949px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">grafer och 17 kap. 16 � brottsbalken, </p> <p style="position:absolute;top:969px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft113">14. lagen (1951:649) om straff f�r vissa trafikbrott,<br/>15. 13 kap. 1, 2 eller 3 � luftfartslagen (2010:500),<br/>16. lagen (2000:1225) om straff f�r smuggling,<br/>17. narkotikastrafflagen (1968:64),<br/>18. skattebrottslagen (1971:69),<br/>19. lagen (1971:965) om straff f�r trafikbrott som har beg�tts utomlands,<br/>20. 10 kap. 1, 3, 4 eller 5 � djurskyddslagen (2018:1192),</p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">1 Senaste lydelse 2018:1152. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft110"><b> 2019:70 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft115">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft112"> 1 mars 2019 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft20"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft21"><b> 2019:70 </b></p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft22">2 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">21. 30 � f�rsta, andra, tredje eller fj�rde stycket lagen (1990:1157) om</p> <p style="position:absolute;top:72px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">s�kerhet vid tunnelbana och sp�rv�g, </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">22. 3 eller 3 a � lagen (1991:1969) om f�rbud mot vissa dopningsmedel</p> <p style="position:absolute;top:113px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">eller n�gon av dessa paragrafer och 4 � samma lag, </p> <p style="position:absolute;top:133px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">23. 20 kap. 3, 4, 5 eller 7 � sj�lagen (1994:1009),<br/>24. 9 kap. 2 och 3 �� k�rkortslagen (1998:488),<br/>25. 5 kap. yrkestrafiklagen (2012:210),<br/>26. 5 kap. taxitrafiklagen (2012:211),<br/>27. lagen (1998:492) om biluthyrning,<br/>28. lagen (2001:558) om v�gtrafikregister,<br/>29. fordonslagen (2002:574),<br/>30. 10 kap. 2 � f�rsta, andra, tredje eller fj�rde stycket j�rnv�gslagen</p> <p style="position:absolute;top:296px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">(2004:519), </p> <p style="position:absolute;top:317px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">31. 25, 26 eller 26 a � lagen (2005:395) om arbetstid vid visst v�gtrans-</p> <p style="position:absolute;top:337px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">portarbete, </p> <p style="position:absolute;top:358px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">32. 20 kap. 8 och 9 �� utl�nningslagen (2005:716),<br/>33. 2 � lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott eller 2 och 4 ��</p> <p style="position:absolute;top:398px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">samma lag, </p> <p style="position:absolute;top:419px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">34. lagen (2010:299) om straff f�r offentlig uppmaning, rekrytering och</p> <p style="position:absolute;top:439px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">utbildning avseende terroristbrott och annan s�rskilt allvarlig brottslighet, </p> <p style="position:absolute;top:460px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">35. 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 � lagen (2014:307) om straff f�r penningtv�tts-</p> <p style="position:absolute;top:480px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">brott, </p> <p style="position:absolute;top:500px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">36. lagen (2014:406) om straff f�r folkmord, brott mot m�nskligheten</p> <p style="position:absolute;top:521px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">och krigsf�rbrytelser, </p> <p style="position:absolute;top:541px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">37. 9 kap. 1 eller 1 a � vapenlagen (1996:67),<br/>38. 11 kap. 1, 3, 4 eller 6 � alkohollagen (2010:1622),<br/>39. 5 kap. 1, 1 a eller 1 b � lagen (1998:506) om punktskattekontroll av</p> <p style="position:absolute;top:602px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter, </p> <p style="position:absolute;top:623px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">40. 29 kap. 1 eller 4 a � milj�balken (1998:808),<br/>41. 2 eller 3 � bidragsbrottslagen (2007:612),<br/>42. 4 � lagen (1999:42) om f�rbud mot vissa h�lsofarliga varor,<br/>43. 16 � lagen (2006:263) om transport av farligt gods,<br/>44. 11 kap. 1 och 2 �� lagen (2007:1157) om yrkesf�rarkompetens,<br/>45. f�rordningen (1993:185) om arbetsf�rh�llanden vid vissa inter-</p> <p style="position:absolute;top:745px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">nationella v�gtransporter, </p> <p style="position:absolute;top:766px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">46. f�rordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa v�gtransporter inom</p> <p style="position:absolute;top:786px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">landet, </p> <p style="position:absolute;top:807px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">47. f�rordningen (2004:865) om k�r- och vilotider samt f�rdskrivare,</p> <p style="position:absolute;top:827px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">m.m.,</p> <p style="position:absolute;top:847px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">48. yrkestrafikf�rordningen (2012:237),<br/>49. taxitrafikf�rordningen (2012:238),<br/>50. f�rordningen (1998:780) om biluthyrning,<br/>51. f�rordningen (1998:786) om internationella v�gtransporter inom</p> <p style="position:absolute;top:929px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft22">Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det (EES), </p> <p style="position:absolute;top:950px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft23">52. trafikf�rordningen (1998:1276),<br/>53. fordonsf�rordningen (2009:211), eller<br/>54. denna f�rordning.</p> <p style="position:absolute;top:1033px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft22">Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2019. </p> </div> <div id="page3-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft30"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft31"><b> 2019:70 </b></p> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft32">3 </p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft32">TOMAS ENEROTH </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft33">Jonas Ragell <br/>(N�ringsdepartementet) </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2001:650) om

v�gtrafikregister

Utf�rdad den 21 februari 2019

Regeringen f�reskriver att 5 kap. 2 � f�rordningen (2001:650) om v�gtra-
fikregister ska ha f�ljande lydelse.

5 kap.
2 �
1 Polismyndigheten ska underr�tta Transportstyrelsen om dom, beslut,
straff�rel�ggande eller f�rel�ggande av ordningsbot som har antecknats i
register som avses i lagen (1998:620) om belastningsregister, om den regi-
strerade har gjort sig skyldig till brott som avses i f�ljande best�mmelser:

1. 3 kap. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 eller 10 � brottsbalken eller n�gon av dessa

paragrafer och 3 kap. 11 � brottsbalken,

2. 4 kap. brottsbalken,
3. 6 kap. 1, 1 a, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10 a, 11 eller 12 � brottsbalken

eller n�gon av dessa paragrafer och 6 kap. 15 � brottsbalken,

4. 8 kap. 1, 4, 5, 6 eller 7 � brottsbalken eller n�gon av dessa paragrafer

och 8 kap. 12 � brottsbalken,

5. 9 kap. 1, 3, 4, 5, 6 eller 9 � brottsbalken eller n�gon av dessa para-

grafer och 9 kap. 11 � brottsbalken,

6. 10 kap. 1, 3 eller 5 � brottsbalken eller n�gon av dessa paragrafer och

10 kap. 9 � brottsbalken,

7. 11 kap. brottsbalken,
8. 12 kap. 3 � brottsbalken eller 12 kap. 3 och 5 �� brottsbalken,
9. 13 kap. brottsbalken,
10. 14 kap. 1, 2, 3 eller 10 � brottsbalken eller n�gon av dessa paragrafer

och 14 kap. 13 � brottsbalken,

11. 15 kap 1, 11 eller 12 � brottsbalken eller 15 kap. 1 och 15 �� brotts-

balken,

12. 16 kap. 10 a � eller 16 kap. 10 a och 17 �� brottsbalken,
13. 17 kap. 1, 2, 4, 5 eller 10 � brottsbalken eller n�gon av dessa para-

grafer och 17 kap. 16 � brottsbalken,

14. lagen (1951:649) om straff f�r vissa trafikbrott,
15. 13 kap. 1, 2 eller 3 � luftfartslagen (2010:500),
16. lagen (2000:1225) om straff f�r smuggling,
17. narkotikastrafflagen (1968:64),
18. skattebrottslagen (1971:69),
19. lagen (1971:965) om straff f�r trafikbrott som har beg�tts utomlands,
20. 10 kap. 1, 3, 4 eller 5 � djurskyddslagen (2018:1192),

1 Senaste lydelse 2018:1152.

SFS

2019:70

Publicerad
den

1 mars 2019

background image

SFS

2019:70

2

21. 30 � f�rsta, andra, tredje eller fj�rde stycket lagen (1990:1157) om

s�kerhet vid tunnelbana och sp�rv�g,

22. 3 eller 3 a � lagen (1991:1969) om f�rbud mot vissa dopningsmedel

eller n�gon av dessa paragrafer och 4 � samma lag,

23. 20 kap. 3, 4, 5 eller 7 � sj�lagen (1994:1009),
24. 9 kap. 2 och 3 �� k�rkortslagen (1998:488),
25. 5 kap. yrkestrafiklagen (2012:210),
26. 5 kap. taxitrafiklagen (2012:211),
27. lagen (1998:492) om biluthyrning,
28. lagen (2001:558) om v�gtrafikregister,
29. fordonslagen (2002:574),
30. 10 kap. 2 � f�rsta, andra, tredje eller fj�rde stycket j�rnv�gslagen

(2004:519),

31. 25, 26 eller 26 a � lagen (2005:395) om arbetstid vid visst v�gtrans-

portarbete,

32. 20 kap. 8 och 9 �� utl�nningslagen (2005:716),
33. 2 � lagen (2003:148) om straff f�r terroristbrott eller 2 och 4 ��

samma lag,

34. lagen (2010:299) om straff f�r offentlig uppmaning, rekrytering och

utbildning avseende terroristbrott och annan s�rskilt allvarlig brottslighet,

35. 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 � lagen (2014:307) om straff f�r penningtv�tts-

brott,

36. lagen (2014:406) om straff f�r folkmord, brott mot m�nskligheten

och krigsf�rbrytelser,

37. 9 kap. 1 eller 1 a � vapenlagen (1996:67),
38. 11 kap. 1, 3, 4 eller 6 � alkohollagen (2010:1622),
39. 5 kap. 1, 1 a eller 1 b � lagen (1998:506) om punktskattekontroll av

transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter,

40. 29 kap. 1 eller 4 a � milj�balken (1998:808),
41. 2 eller 3 � bidragsbrottslagen (2007:612),
42. 4 � lagen (1999:42) om f�rbud mot vissa h�lsofarliga varor,
43. 16 � lagen (2006:263) om transport av farligt gods,
44. 11 kap. 1 och 2 �� lagen (2007:1157) om yrkesf�rarkompetens,
45. f�rordningen (1993:185) om arbetsf�rh�llanden vid vissa inter-

nationella v�gtransporter,

46. f�rordningen (1994:1297) om vilotider vid vissa v�gtransporter inom

landet,

47. f�rordningen (2004:865) om k�r- och vilotider samt f�rdskrivare,

m.m.,

48. yrkestrafikf�rordningen (2012:237),
49. taxitrafikf�rordningen (2012:238),
50. f�rordningen (1998:780) om biluthyrning,
51. f�rordningen (1998:786) om internationella v�gtransporter inom

Europeiska ekonomiska samarbetsomr�det (EES),

52. trafikf�rordningen (1998:1276),
53. fordonsf�rordningen (2009:211), eller
54. denna f�rordning.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2019.

background image

SFS

2019:70

3

P� regeringens v�gnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(N�ringsdepartementet)

;