SFS 2019:77 Förordning om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion för Socialstyrelsen

SFS2019-77.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:284) med instruktion

för Socialstyrelsen

Utfärdad den 28 februari 2019

Regeringen föreskriver att 23 § förordningen (2015:284) med instruktion för
Socialstyrelsen ska ha följande lydelse.

23 §1 Ledamöterna i Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och
medicinska frågor utses av regeringen för en bestämd tid efter förslag från
Socialstyrelsen. Ledamöter som kan anses företräda allmänhetens intresse
utses dock av regeringen för en bestämd tid.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Senaste lydelse 2018:1381.

SFS

2019:77

Publicerad
den

5 mars 2019