SFS 2019:80 Förordning om upphävande av förordningen (1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar

SFS2019-80.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av förordningen (1985:997) om

anmälningsskyldighet beträffande asbest i

ventilationsanläggningar

Utfärdad den 28 februari 2019

Regeringen föreskriver att förordningen (1985:997) om anmälningsskyl-
dighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar ska upphöra att gälla vid
utgången av april 2019.

På regeringens vägnar

YLVA JOHANSSON

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

SFS

2019:80

Publicerad
den

5 mars 2019