SFS 2019:87 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

SFS2019-87.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i författningssamlingsförordningen

(1976:725)

Utfärdad den 28 februari 2019

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till författningssamlingsförordningen
(1976:725)1 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Mathias Säfsten
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:66.

SFS

2019:87

Publicerad
den

6 mars 2019

background image

2

Bilaga 12

Författningssamlingar för centrala myndigheter

Utgivande
myndighet

Benämning

Förkortning

Särskild
föreskrift

Kronofogde-
myndigheten

Kronofogdemyndighetens
författningssamling

KFMFS

Kustbevakningen Kustbevakningens

författningssamling

KBVFS

Lantmäteriet

Lantmäteriets
författningssamling

LMFS

2 Senaste lydelse 2018:1979.

SFS 2019:87