SFS 2019:88 Förordning om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg

SFS2019-88.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1980:789) om åtgärder mot

förorening från fartyg

Utfärdad den 28 februari 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1980:789) om åtgärder mot
förorening från fartyg1

dels att 8 kap. 3 och 4 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 9 kap. 7 § ska ha följande lydelse.

9 kap.
7 §
2 Underrättelser enligt 11 kap. 7 § lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg ska lämnas av förundersökningsledaren.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1983:59.

Senaste lydelse av

förordningens rubrik 1996:528

8 kap. 3 § 1988:598

8 kap. 4 § 1996:528.

2 Senaste lydelse 2001:1292.

SFS

2019:88

Publicerad
den

6 mars 2019