SFS 2019:91 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

SFS2019-91.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.