SFS 2019:91 Förordning om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

SFS2019-91.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket,

vattenbruket och fiskerinäringen

Utfärdad den 28 februari 2019

Regeringen föreskriver att 5 kap. 5 § förordningen (1994:1716) om fisket,
vattenbruket och fiskerinäringen ska ha följande lydelse.

5 kap.
5 §
1 Kustbevakningen kontrollerar efterlevnaden av bestämmelser
om fiske även på land i anslutning till de områden som anges i 1 kap. 4
och 5 §§ kustbevakningslagen (2019:

32).

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:117.

SFS

2019:91

Publicerad
den

6 mars 2019