SFS 2019:98 Förordning om ändring i förordningen (1990:893) om underrättelse om dom i vissa brottmål, m.m.

SFS2019-98.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:AZRIGI+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:PTEZIE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (1990:893) om underr�ttelse </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om dom i vissa brottm�l, m.m. </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 28 februari 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver att 3 � f�rordningen (1990:893) om underr�ttelse om <br/>dom i vissa brottm�l, m.m. ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>3 �</b>1 D�ms den tilltalade till f�ngelse, ska det till kopian av domen eller till <br/>domsbeviset fogas ett exemplar av </p> <p style="position:absolute;top:470px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. yttrande enligt lagen (1991:2041) om s�rskild personutredning i</p> <p style="position:absolute;top:491px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">brottm�l, m.m., </p> <p style="position:absolute;top:511px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">2. l�karintyg som avgetts enligt lagen om s�rskild personutredning i</p> <p style="position:absolute;top:532px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">brottm�l, m.m., </p> <p style="position:absolute;top:552px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">3. utl�tande �ver r�ttspsykiatrisk unders�kning,<br/>4. tidigare meddelade domar och beslut med avr�kningsunderlag samt</p> <p style="position:absolute;top:593px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">avr�kningsunderlag enligt 12 a � straff�rel�ggandekung�relsen (1970:60), <br/>som inneh�ller uppgift om frihetsber�vande som har betydelse f�r till-<br/>godor�knande av tid f�r frihetsber�vande enligt 2 � lagen (2018:1250) om <br/>tillgodor�knande av tid f�r frihetsber�vande. </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft111">1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2019.<br/>2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r frihetsber�vanden som �gt</p> <p style="position:absolute;top:737px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">rum f�re ikrafttr�dandet. </p> <p style="position:absolute;top:778px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:819px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">MORGAN JOHANSSON </p> <p style="position:absolute;top:839px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Anneli Skoglund <br/>(Justitiedepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2000:682. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> 2019:98 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft110"> 6 mars 2019 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (1990:893) om underr�ttelse

om dom i vissa brottm�l, m.m.

Utf�rdad den 28 februari 2019

Regeringen f�reskriver att 3 � f�rordningen (1990:893) om underr�ttelse om
dom i vissa brottm�l, m.m. ska ha f�ljande lydelse.

3 �1 D�ms den tilltalade till f�ngelse, ska det till kopian av domen eller till
domsbeviset fogas ett exemplar av

1. yttrande enligt lagen (1991:2041) om s�rskild personutredning i

brottm�l, m.m.,

2. l�karintyg som avgetts enligt lagen om s�rskild personutredning i

brottm�l, m.m.,

3. utl�tande �ver r�ttspsykiatrisk unders�kning,
4. tidigare meddelade domar och beslut med avr�kningsunderlag samt

avr�kningsunderlag enligt 12 a � straff�rel�ggandekung�relsen (1970:60),
som inneh�ller uppgift om frihetsber�vande som har betydelse f�r till-
godor�knande av tid f�r frihetsber�vande enligt 2 � lagen (2018:1250) om
tillgodor�knande av tid f�r frihetsber�vande.

1. Denna f�rordning tr�der i kraft den 1 april 2019.
2. �ldre best�mmelser g�ller fortfarande f�r frihetsber�vanden som �gt

rum f�re ikrafttr�dandet.

P� regeringens v�gnar

MORGAN JOHANSSON

Anneli Skoglund
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2000:682.

SFS

2019:98

Publicerad
den

6 mars 2019

;