SFS 2019:112 Förordning om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

SFS2019-112.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i utlänningsförordningen (2006:97)

Utfärdad den 7 mars 2019

Regeringen föreskriver att det i utlänningsförordningen (2006:97) ska
införas två nya paragrafer, 4 kap. 2 a § och 5 kap. 2 a §, och närmast före
4 kap. 2 a § en ny rubrik av följande lydelse.

4 kap.
Undantag från kravet på uppehållstillstånd
2 a §
I förordningen (2019:111) om ett tillfälligt undantag från kraven på
uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras familje-
medlemmar finns särskilda bestämmelser till följd av Förenade kungarikets
utträde ur Europeiska unionen.

5 kap.
2 a §
I förordningen (2019:111) om ett tillfälligt undantag från kraven på
uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras familje-
medlemmar finns särskilda bestämmelser till följd av Förenade kungarikets
utträde ur Europeiska unionen.

Denna förordning träder i kraft den 30 mars 2019.

På regeringens vägnar

PETER HULTQVIST

Jenny Wulker Roos
(Justitiedepartementet)

SFS

2019:112

Publicerad
den

12 mars 2019