SFS 2019:120 Förordning om ändring i fordonsförordningen (2009:211)

SFS2019-120.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i fordonsförordningen (2009:211)

Utfärdad den 7 mars 2019

Regeringen föreskriver att 5 kap. 1 § fordonsförordningen (2009:211) ska
ha följande lydelse.

5 kap.
1 §
1 Godkännande vid lämplighetsbesiktning krävs för att

1. en lätt lastbil ska få användas i taxitrafik,
2. en lastbil, ett släpfordon eller ett terrängmotorfordon, i andra fall än

som avses i 1, med förare och mot betalning ska få ställas till allmänhetens
förfogande för personbefordran,

3. en personbil ska få användas vid övningskörning i trafikskola,
4. ett fordon som har kopplats till något annat motordrivet fordon än en

buss eller ett terrängmotorfordon ska få användas för personbefordran,

5. en bil ska få registreras som utryckningsfordon enligt 6 kap. 9 § 1

förordningen (2001:650) om vägtrafikregister, och

6. ett fordon med en släpvagn, vilken är förbunden med dragfordonet

genom den gemensamma lasten, ska få framföras med en hastighet av
50 kilometer i timmen enligt 4 kap. 20 § andra stycket 4 trafikförordningen
(1998:1276).

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2012:246.

SFS

2019:120

Publicerad
den

15 mars 2019