SFS 2019:134 Förordning om ändring i förordningen (2007:572) om värdepappersmarknaden

SFS2019-134.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:572) om

värdepappersmarknaden

Utfärdad den 14 mars 2019

Regeringen föreskriver att 7 kap. förordningen (2007:572) om värde-
pappersmarknaden1 ska upphöra att gälla vid utgången av 2021.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Anna Jegnell
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse av

7 kap. 1 § 2019:

133

7 kap. 2 § 2019:

133.

SFS

2019:134

Publicerad
den

20 mars 2019