SFS 2019:141 Förordning om upphävande av förordningen (1993:1741) med anledning av Telestyrelsens namnbyte till Post- och telestyrelsen

SFS2019-141.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av förordningen (1993:1741) med anledning

av Telestyrelsens namnbyte till Post- och telestyrelsen

Utfärdad den 14 mars 2019

Regeringen föreskriver att förordningen (1993:1741) med anledning av Tele-
styrelsens namnbyte till Post- och telestyrelsen ska upphöra att gälla vid
utgången av april 2019.

På regeringens vägnar

ANDERS YGEMAN

Magnus Corell
(Näringsdepartementet)

SFS

2019:141

Publicerad
den

20 mars 2019