SFS 2019:142 Förordning om upphävande av kungörelsen (1972:115) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning

SFS2019-142.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:SFNDBO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:NDYZJY+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:14px;line-height:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1128px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om upph�vande av kung�relsen (1972:115) med anledning </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>Norge om renbetning </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 14 mars 2019 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft17">Regeringen f�reskriver att kung�relsen (1972:115) med anledning av konven-<br/>tionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning ska upp-<br/>h�ra att g�lla vid utg�ngen av april 2019. </p> <p style="position:absolute;top:473px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:514px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">JENNIE NILSSON </p> <p style="position:absolute;top:534px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft17">Maria Wetterling <br/>(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft14"><b> 2019:142 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft18">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft16"> 20 mars 2019 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om upph�vande av kung�relsen (1972:115) med anledning

av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och

Norge om renbetning

Utf�rdad den 14 mars 2019

Regeringen f�reskriver att kung�relsen (1972:115) med anledning av konven-
tionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning ska upp-
h�ra att g�lla vid utg�ngen av april 2019.

P� regeringens v�gnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(N�ringsdepartementet)

SFS

2019:142

Publicerad
den

20 mars 2019

;