SFS 2019:142 Förordning om upphävande av kungörelsen (1972:115) med anledning av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning

SFS2019-142.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om upphävande av kungörelsen (1972:115) med anledning

av konventionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och

Norge om renbetning

Utfärdad den 14 mars 2019

Regeringen föreskriver att kungörelsen (1972:115) med anledning av konven-
tionen den 9 februari 1972 mellan Sverige och Norge om renbetning ska upp-
höra att gälla vid utgången av april 2019.

På regeringens vägnar

JENNIE NILSSON

Maria Wetterling
(Näringsdepartementet)

SFS

2019:142

Publicerad
den

20 mars 2019