SFS 2019:147 Förordning om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande

SFS2019-147.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2009:1024) med instruktion

för Forskningsrådet för miljö, areella näringar och

samhällsbyggande

Utfärdad den 14 mars 2019

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2009:1024) med instruktion för
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande ska ha
följande lydelse.

4 §1 Formas ska tillsammans med Vetenskapsrådet, Forskningsrådet för
hälsa, arbetsliv och välfärd, Verket för innovationssystem, Statens energi-
myndighet och Rymdstyrelsen ingå i en samordningsgrupp som består av
myndighetscheferna. Gruppen ska samverka och gemensamt utarbeta ana-
lyser, strategier och forskningsprogram samt i övrigt ta initiativ för att ut-
veckla och förnya formerna för forskningsverksamheten.

Denna förordning träder i kraft den 18 april 2019.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Egon Abresparr
(Miljö- och energidepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:424.

SFS

2019:147

Publicerad
den

20 mars 2019