SFS 2019:149 Förordning om ändring i förordningen (2009:1101) med instruktion för Verket för innovationssystem

SFS2019-149.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:11px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:9px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft16{font-size:13px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft18{font-size:19px;font-family:CFGTYO+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft110{font-size:14px;font-family:MCEBIU+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft111{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft112{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2009:1101) med instruktion </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>f�r Verket f�r innovationssystem </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 14 mars 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111">Regeringen f�reskriver att 7 � f�rordningen (2009:1101) med instruktion f�r <br/>Verket f�r innovationssystem ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft111"><b>7 �</b>1 F�r Verket f�r innovationssystem, Vetenskapsr�det, Forskningsr�det <br/>f�r milj�, areella n�ringar och samh�llsbyggande, Forskningsr�det f�r h�lsa, <br/>arbetsliv och v�lf�rd, Statens energimyndighet och Rymdstyrelsen ska det <br/>finnas en samordningsgrupp som best�r av myndighetscheferna. Gruppen <br/>ska samverka och gemensamt utarbeta analyser, strategier och forsknings-<br/>program samt i �vrigt ta initiativ f�r att utveckla och f�rnya formerna f�r <br/>forskningsverksamheten. </p> <p style="position:absolute;top:594px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 18 april 2019. </p> <p style="position:absolute;top:635px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:676px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">IBRAHIM BAYLAN </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft111">Magnus Corell <br/>(N�ringsdepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:1142px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft15">1 Senaste lydelse 2013:469. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft17"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft18"><b> 2019:149 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft112">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft110"> 20 mars 2019 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2009:1101) med instruktion

f�r Verket f�r innovationssystem

Utf�rdad den 14 mars 2019

Regeringen f�reskriver att 7 � f�rordningen (2009:1101) med instruktion f�r
Verket f�r innovationssystem ska ha f�ljande lydelse.

7 �1 F�r Verket f�r innovationssystem, Vetenskapsr�det, Forskningsr�det
f�r milj�, areella n�ringar och samh�llsbyggande, Forskningsr�det f�r h�lsa,
arbetsliv och v�lf�rd, Statens energimyndighet och Rymdstyrelsen ska det
finnas en samordningsgrupp som best�r av myndighetscheferna. Gruppen
ska samverka och gemensamt utarbeta analyser, strategier och forsknings-
program samt i �vrigt ta initiativ f�r att utveckla och f�rnya formerna f�r
forskningsverksamheten.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 18 april 2019.

P� regeringens v�gnar

IBRAHIM BAYLAN

Magnus Corell
(N�ringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2013:469.

SFS

2019:149

Publicerad
den

20 mars 2019

;