SFS 2019:150 Förordning om ändring i förordningen (2015:922) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

SFS2019-150.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2015:922) om automatiskt

utbyte av upplysningar om finansiella konton

Utfärdad den 14 mars 2019

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (2015:922) om auto-
matiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton ska ha följande
lydelse.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2019.
2. Förteckning A i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter

som avser kalenderåret 2019.

3. Förteckning B i den nya lydelsen tillämpas första gången på uppgifter

som avser kalenderåret 2018.

4. Förteckning B i den nya lydelsen får tillämpas även på uppgifter som

avser kalenderåret 2017.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Claes Lundgren
(Finansdepartementet)

SFS

2019:150

Publicerad
den

20 mars 2019

background image

2

SFS

2019:150

Bilaga1

A. Deltagande jurisdiktioner
Följande stater och jurisdiktioner är deltagande jurisdiktioner.

� Andorra
� Anguilla
� Antigua och Barbuda
� Argentina
� Aruba
� Australien
� Azerbajdzjan
� Bahamas
� Bahrain
� Barbados
� Belgien
� Belize
� Bermuda
� Bonaire, Sint Eustatius och Saba
� Brasilien
� Brittiska Jungfruöarna
� Bulgarien
� Caymanöarna
� Chile
� Colombia
� Cooköarna
� Costa Rica
� Curacao
� Cypern
� Danmark
� Estland
� Finland
� Frankrike
� Färöarna
� Förenade Arabemiraten
� Förenade kungariket
� Gibraltar
� Grekland
� Grenada
� Grönland
� Guernsey
� Hong Kong
� Indien
� Indonesien
� Irland
� Island
� Isle of Man
� Israel
� Italien
� Japan
� Jersey
� Kanada
� Kina

1 Senaste lydelse 2018:1540.

background image

3

SFS

2019:150

� Kroatien
� Kuwait
� Lettland
� Libanon
� Liechtenstein
� Litauen
� Luxemburg
� Macao
� Malaysia
� Malta
� Marshallöarna
� Mauritius
� Mexiko
� Monaco
� Montserrat
� Nauru
� Nederländerna
� Niue
� Norge
� Nya Zeeland
� Pakistan
� Panama
� Polen
� Portugal
� Qatar
� Rumänien
� Ryssland
� Saint Lucia
� Saint Kitts och Nevis
� Saint Vincent och Grenadinerna
� Samoa
� San Marino
� Saudiarabien
� Schweiz
� Seychellerna
� Singapore
� Slovakien
� Slovenien
� Spanien
� Sverige
� Sydafrika
� Sydkorea
� Tjeckien
� Turkiet
� Turks- och Caicosöarna
� Tyskland
� Ungern
� Uruguay
� Vanuatu
� �sterrike

background image

4

SFS

2019:150

B. Rapporteringspliktiga jurisdiktioner
Följande stater och jurisdiktioner är rapporteringspliktiga jurisdiktioner.

� Andorra
� Argentina
� Australien
� Azerbajdzjan
� Barbados
� Belgien
� Bonaire, Sint Eustatius och Saba
� Brasilien
� Bulgarien
� Chile
� Colombia
� Cypern
� Danmark
� Estland
� Finland
� Frankrike
� Färöarna
� Förenade kungariket
� Gibraltar
� Grekland
� Grönland
� Guernsey
� Hong Kong
� Indien
� Indonesien
� Irland
� Isle of Man
� Island
� Israel
� Italien
� Japan
� Jersey
� Kanada
� Kina
� Kroatien
� Lettland
� Liechtenstein
� Litauen
� Luxemburg
� Malaysia
� Malta
� Mauritius
� Mexiko
� Monaco
� Nederländerna
� Norge
� Nya Zeeland
� Pakistan
� Panama
� Polen
� Portugal

background image

5

SFS

2019:150

� Rumänien
� Ryssland
� San Marino
� Saudiarabien
� Schweiz
� Seychellerna
� Singapore
� Slovakien
� Slovenien
� Spanien
� Sydafrika
� Sydkorea
� Tjeckien
� Tyskland
� Ungern
� Uruguay
� �sterrike