SFS 2019:151 Förordning om ändring i förordningen (2018:1462) om producentansvar för förpackningar

SFS2019-151.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:CGJDSJ+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:MIHLCP+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2018:1462) om </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>producentansvar f�r f�rpackningar </b></p> <p style="position:absolute;top:307px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 7 mars 2019 </p> <p style="position:absolute;top:348px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">Regeringen f�reskriver att 40 � f�rordningen (2018:1462) om producent-<br/>ansvar f�r f�rpackningar ska ha f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:429px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft13"><b>40 �</b> En f�rpackning ska anses uppfylla kraven i 3739 �� om </p> <p style="position:absolute;top:450px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">1. den �verensst�mmer med relevanta kriterier i de harmoniserade stan-</p> <p style="position:absolute;top:470px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">darderna </p> <p style="position:absolute;top:491px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft18"> SS-EN 13427:2004, utg�va 2,<br/> SS-EN 13428:2004, utg�va 2,<br/> SS-EN 13429:2004, utg�va 2,<br/> SS-EN 13430:2004, utg�va 2,<br/> SS-EN 13431:2004, utg�va 2, och<br/> SS-EN 13432:2000, utg�va 1, eller<br/>2. producenten p� annat s�tt visar att kraven uppfylls.</p> <p style="position:absolute;top:655px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 april 2019. </p> <p style="position:absolute;top:696px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:737px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">ISABELLA L�VIN </p> <p style="position:absolute;top:757px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft18">Egon Abresparr <br/>(Milj�- och energidepartementet) </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft14"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft15"><b> 2019:151 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft17"> 20 mars 2019 </p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2018:1462) om

producentansvar f�r f�rpackningar

Utf�rdad den 7 mars 2019

Regeringen f�reskriver att 40 � f�rordningen (2018:1462) om producent-
ansvar f�r f�rpackningar ska ha f�ljande lydelse.

40 � En f�rpackning ska anses uppfylla kraven i 3739 �� om

1. den �verensst�mmer med relevanta kriterier i de harmoniserade stan-

darderna

 SS-EN 13427:2004, utg�va 2,
 SS-EN 13428:2004, utg�va 2,
 SS-EN 13429:2004, utg�va 2,
 SS-EN 13430:2004, utg�va 2,
 SS-EN 13431:2004, utg�va 2, och
 SS-EN 13432:2000, utg�va 1, eller
2. producenten p� annat s�tt visar att kraven uppfylls.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 15 april 2019.

P� regeringens v�gnar

ISABELLA L�VIN

Egon Abresparr
(Milj�- och energidepartementet)

SFS

2019:151

Publicerad
den

20 mars 2019

;