SFS 2019:156 Förordning om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

SFS2019-156.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i smittskyddsförordningen (2004:255)

Utfärdad den 21 mars 2019

Regeringen föreskriver att bilaga 3 till smittskyddsförordningen (2004:255)
ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2019.

På regeringens vägnar

ANNIKA STRANDHÄLL

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

SFS

2019:156

Publicerad
den

26 mars 2019

background image

2

SFS

2019:156

Bilaga 31

Nationella vaccinationsprogram
Allmänt vaccinationsprogram för barn

– difteri
– haemophilus influenzae typ b (Hib)-infektion
– humant papillomvirus (HPV)-infektion
– kikhosta
– mässling
– pneumokockinfektion
– polio
– påssjuka
– rotavirus
– röda hund
– stelkramp

1 Senaste lydelse 2012:622.