SFS 2019:157 Förordning om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

SFS2019-157.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i fartygsregisterförordningen (1975:927)

Utfärdad den 21 mars 2019

Regeringen föreskriver i fråga om fartygsregisterförordningen (1975:927)1

dels att 1 kap. 8 och 9 §§ ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 1 kap. 8 § ska utgå.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2019.

På regeringens vägnar

MORGAN JOHANSSON

Anders Olin
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse av

1 kap. 8 § 2017:1333

1 kap. 9 § 1987:1145.

SFS

2019:157

Publicerad
den

26 mars 2019