SFS 2019:159 Förordning om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor

SFS2019-159.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

<div><style type="text/css"> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft10{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft11{font-size:28px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft12{font-size:21px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft13{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft14{font-size:14px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft15{font-size:19px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft16{font-size:19px;font-family:VNGQJC+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft17{font-size:14px;font-family:FKEYTI+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft18{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft19{font-size:14px;line-height:18px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> <!-- p {margin: 0; padding: 0;} .ft20{font-size:17px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} .ft21{font-size:16px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft22{font-size:16px;font-family:XPSQNY+TimesNewRomanPS;color:#000000;} .ft23{font-size:17px;line-height:20px;font-family:ABCDEE+TimesNewRomanPSMT;color:#000000;} --> </style> <div id="page1-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft10">1 </p> <p style="position:absolute;top:155px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft11"><b>Svensk f�rfattningssamling </b></p> <p style="position:absolute;top:222px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>F�rordning </b></p> <p style="position:absolute;top:245px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>om �ndring i f�rordningen (2010:543) om </b></p> <p style="position:absolute;top:268px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>anm�lningsavgift och studieavgift vid universitet och </b></p> <p style="position:absolute;top:291px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft12"><b>h�gskolor </b></p> <p style="position:absolute;top:330px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft10">Utf�rdad den 21 mars 2019 </p> <p style="position:absolute;top:371px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (2010:543) om anm�lnings-<br/>avgift och studieavgift vid universitet och h�gskolor ska inf�ras fyra nya <br/>paragrafer, 2 a, 5 a, 5 b och 5 c ��, av f�ljande lydelse. </p> <p style="position:absolute;top:452px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>2 a �</b> Anm�lningsavgift ska inte tas ut av en brittisk medborgare som <br/>dagen f�re F�renade kungarikets uttr�de ur Europeiska unionen (EU) av <br/>andra sk�l �n studier hade uppeh�llsr�tt i Sverige enligt 3 a kap. 3, 5 a eller <br/>6 � utl�nningslagen (2005:716) eller enligt 3 a kap. 5 � utl�nningsf�rord-<br/>ningen (2006:97). </p> <p style="position:absolute;top:554px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Anm�lningsavgift ska inte heller tas ut av en familjemedlem till en s�dan </p> <p style="position:absolute;top:575px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18">medborgare, om familjemedlemmen �r undantagen fr�n kravet p� uppeh�lls- <br/>och arbetstillst�nd enligt f�rordningen (2019:111) om ett tillf�lligt undantag <br/>fr�n kraven p� uppeh�lls- och arbetstillst�nd f�r vissa brittiska medborgare <br/>och deras familjemedlemmar. </p> <p style="position:absolute;top:677px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>5 a �</b> Studieavgift ska inte tas ut av en brittisk medborgare f�r en kurs eller <br/>ett utbildningsprogram vid en h�gskola som han eller hon dagen f�re <br/>F�renade kungarikets uttr�de ur EU var antagen till eller senast den dagen <br/>hade ans�kt till. </p> <p style="position:absolute;top:779px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>5 b �</b> Studieavgift ska inte tas ut av en brittisk medborgare som dagen f�re <br/>F�renade kungarikets uttr�de ur EU av andra sk�l �n studier hade uppe-<br/>h�llsr�tt i Sverige enligt 3 a kap. 3, 5 a eller 6 � utl�nningslagen (2005:716) <br/>eller enligt 3 a kap. 5 � utl�nningsf�rordningen (2006:97). </p> <p style="position:absolute;top:881px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft18"><b>5 c �</b> Studieavgift ska inte tas ut av en familjemedlem till en brittisk med-<br/>borgare som dagen f�re F�renade kungarikets uttr�de ur EU hade uppe-<br/>h�llsr�tt i Sverige enligt 3 a kap. 3, 5 a eller 6 � utl�nningslagen (2005:716) <br/>eller enligt 3 a kap. 5 � utl�nningsf�rordningen (2006:97), om familjemed-<br/>lemmen �r undantagen fr�n kravet p� uppeh�lls- och arbetstillst�nd enligt <br/>f�rordningen (2019:111) om ett tillf�lligt undantag fr�n kraven p� <br/>uppeh�lls- och arbetstillst�nd f�r vissa brittiska medborgare och deras <br/>familjemedlemmar. </p> <p style="position:absolute;top:1066px;left:115px;white-space:nowrap" class="ft10">Denna f�rordning tr�der i kraft den 30 mars 2019. </p> <p style="position:absolute;top:224px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft15"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:221px;left:683px;white-space:nowrap" class="ft16"><b> 2019:159 </b></p> <p style="position:absolute;top:247px;left:649px;white-space:nowrap" class="ft19">Publicerad <br/>den</p> <p style="position:absolute;top:263px;left:671px;white-space:nowrap" class="ft17"> 27 mars 2019 </p> </div> <div id="page2-div" style="position:relative;width:892px;height:1262px;"> <img width="892" height="1262" src="/Static/i/lagboken/hidden.png" alt="background image"/> <p style="position:absolute;top:1129px;left:794px;white-space:nowrap" class="ft20">2 </p> <p style="position:absolute;top:52px;left:676px;white-space:nowrap" class="ft21"><b>SFS</b></p> <p style="position:absolute;top:49px;left:705px;white-space:nowrap" class="ft22"><b> 2019:159 </b></p> <p style="position:absolute;top:51px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">P� regeringens v�gnar </p> <p style="position:absolute;top:92px;left:98px;white-space:nowrap" class="ft20">MATILDA ERNKRANS </p> <p style="position:absolute;top:113px;left:385px;white-space:nowrap" class="ft23">Eva Lenberg <br/>(Utbildningsdepartementet)</p> </div> </div>
background image

1

Svensk f�rfattningssamling

F�rordning

om �ndring i f�rordningen (2010:543) om

anm�lningsavgift och studieavgift vid universitet och

h�gskolor

Utf�rdad den 21 mars 2019

Regeringen f�reskriver att det i f�rordningen (2010:543) om anm�lnings-
avgift och studieavgift vid universitet och h�gskolor ska inf�ras fyra nya
paragrafer, 2 a, 5 a, 5 b och 5 c ��, av f�ljande lydelse.

2 a � Anm�lningsavgift ska inte tas ut av en brittisk medborgare som
dagen f�re F�renade kungarikets uttr�de ur Europeiska unionen (EU) av
andra sk�l �n studier hade uppeh�llsr�tt i Sverige enligt 3 a kap. 3, 5 a eller
6 � utl�nningslagen (2005:716) eller enligt 3 a kap. 5 � utl�nningsf�rord-
ningen (2006:97).

Anm�lningsavgift ska inte heller tas ut av en familjemedlem till en s�dan

medborgare, om familjemedlemmen �r undantagen fr�n kravet p� uppeh�lls-
och arbetstillst�nd enligt f�rordningen (2019:111) om ett tillf�lligt undantag
fr�n kraven p� uppeh�lls- och arbetstillst�nd f�r vissa brittiska medborgare
och deras familjemedlemmar.

5 a � Studieavgift ska inte tas ut av en brittisk medborgare f�r en kurs eller
ett utbildningsprogram vid en h�gskola som han eller hon dagen f�re
F�renade kungarikets uttr�de ur EU var antagen till eller senast den dagen
hade ans�kt till.

5 b � Studieavgift ska inte tas ut av en brittisk medborgare som dagen f�re
F�renade kungarikets uttr�de ur EU av andra sk�l �n studier hade uppe-
h�llsr�tt i Sverige enligt 3 a kap. 3, 5 a eller 6 � utl�nningslagen (2005:716)
eller enligt 3 a kap. 5 � utl�nningsf�rordningen (2006:97).

5 c � Studieavgift ska inte tas ut av en familjemedlem till en brittisk med-
borgare som dagen f�re F�renade kungarikets uttr�de ur EU hade uppe-
h�llsr�tt i Sverige enligt 3 a kap. 3, 5 a eller 6 � utl�nningslagen (2005:716)
eller enligt 3 a kap. 5 � utl�nningsf�rordningen (2006:97), om familjemed-
lemmen �r undantagen fr�n kravet p� uppeh�lls- och arbetstillst�nd enligt
f�rordningen (2019:111) om ett tillf�lligt undantag fr�n kraven p�
uppeh�lls- och arbetstillst�nd f�r vissa brittiska medborgare och deras
familjemedlemmar.

Denna f�rordning tr�der i kraft den 30 mars 2019.

SFS

2019:159

Publicerad
den

27 mars 2019

background image

2

SFS

2019:159

P� regeringens v�gnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

;