SFS 2019:159 Förordning om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor

SFS2019-159.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:543) om

anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och

högskolor

Utfärdad den 21 mars 2019

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2010:543) om anmälnings-
avgift och studieavgift vid universitet och högskolor ska införas fyra nya
paragrafer, 2 a, 5 a, 5 b och 5 c §§, av följande lydelse.

2 a § Anmälningsavgift ska inte tas ut av en brittisk medborgare som
dagen före Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen (EU) av
andra skäl än studier hade uppehållsrätt i Sverige enligt 3 a kap. 3, 5 a eller
6 § utlänningslagen (2005:716) eller enligt 3 a kap. 5 § utlänningsförord-
ningen (2006:97).

Anmälningsavgift ska inte heller tas ut av en familjemedlem till en sådan

medborgare, om familjemedlemmen är undantagen från kravet på uppehålls-
och arbetstillstånd enligt förordningen (2019:111) om ett tillfälligt undantag
från kraven på uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare
och deras familjemedlemmar.

5 a § Studieavgift ska inte tas ut av en brittisk medborgare för en kurs eller
ett utbildningsprogram vid en högskola som han eller hon dagen före
Förenade kungarikets utträde ur EU var antagen till eller senast den dagen
hade ansökt till.

5 b § Studieavgift ska inte tas ut av en brittisk medborgare som dagen före
Förenade kungarikets utträde ur EU av andra skäl än studier hade uppe-
hållsrätt i Sverige enligt 3 a kap. 3, 5 a eller 6 § utlänningslagen (2005:716)
eller enligt 3 a kap. 5 § utlänningsförordningen (2006:97).

5 c § Studieavgift ska inte tas ut av en familjemedlem till en brittisk med-
borgare som dagen före Förenade kungarikets utträde ur EU hade uppe-
hållsrätt i Sverige enligt 3 a kap. 3, 5 a eller 6 § utlänningslagen (2005:716)
eller enligt 3 a kap. 5 § utlänningsförordningen (2006:97), om familjemed-
lemmen är undantagen från kravet på uppehålls- och arbetstillstånd enligt
förordningen (2019:111) om ett tillfälligt undantag från kraven på
uppehålls- och arbetstillstånd för vissa brittiska medborgare och deras
familjemedlemmar.

Denna förordning träder i kraft den 30 mars 2019.

SFS

2019:159

Publicerad
den

27 mars 2019

background image

2

SFS

2019:159

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)