SFS 2019:160 Förordning om ändring i förordningen (2010:543) om anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och högskolor

SFS2019-160.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2010:543) om

anmälningsavgift och studieavgift vid universitet och

högskolor

Utfärdad den 21 mars 2019

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2010:543) om anmälnings-
avgift och studieavgift vid universitet och högskolor1

dels att 2 a, 5 b och 5 c §§ ska upphöra att gälla vid utgången av mars

2020,

dels att 5 a § ska upphöra att gälla vid utgången av 2022.

På regeringens vägnar

MATILDA ERNKRANS

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av

2 a § 2019:159

5 a § 2019:159

5 b § 2019:159

5 c § 2019:159.

SFS

2019:160

Publicerad
den

27 mars 2019