SFS 2019:162 Förordning om ändring i förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige

SFS2019-162.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:538) om utbildning och

statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är

folkbokförda i Sverige

Utfärdad den 21 mars 2019

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2011:538) om utbildning och
statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige
ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

2 a § Det som sägs i 2 § första stycket ska fortsätta att tillämpas på de barn
och ungdomar som dagen före Förenade kungarikets utträde ur Europeiska
unionen (EU) omfattades av 29 kap. 2 § andra stycket 3 skollagen (2010:800)
till följd av Förenade kungarikets medlemskap i EU.

Detsamma gäller ett barn och en ungdom som är familjemedlem till en

person som hade uppehållsrätt eller permanent uppehållsrätt i Sverige dagen
före Förenade kungarikets utträde ur EU, om barnet eller ungdomen

– ansluter till personen i Sverige efter utträdet, och
– skulle ha omfattats av 29 kap. 2 § andra stycket 3 skollagen till följd av

Förenade kungarikets medlemskap i EU om han eller hon hade anslutit
senast dagen före utträdet.

Uttrycket familjemedlem har i denna förordning samma betydelse som i

3 a kap. 2 § första stycket utlänningslagen (2005:716).

Denna förordning träder i kraft den 30 mars 2019.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

SFS

2019:162

Publicerad
den

27 mars 2019