SFS 2019:163 Förordning om ändring i förordningen (2011:538) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige

SFS2019-163.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2011:538) om utbildning och

statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är

folkbokförda i Sverige

Utfärdad den 21 mars 2019

Regeringen föreskriver att 2 a § förordningen (2011:538) om utbildning och
statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige1
ska upphöra att gälla vid utgången av mars 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTRÖM

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse av 2 a § 2019:

162.

SFS

2019:163

Publicerad
den

27 mars 2019