SFS 2019:164 Förordning om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2019 års omval

SFS2019-164.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2019 års

omval

Utfärdad den 21 mars 2019

Regeringen föreskriver följande.

1 § För sin medverkan vid 2019 års omval till kommunfullmäktige i Falu
kommun ska Falu kommun få statsbidrag med

1. dels 30 000 kronor,
2. dels ett belopp som motsvarar kommunens andel av det totala antalet

röstberättigade i riket vid val till kommunfullmäktige, beräknat efter en
fingerad valdag den 1 mars 2018, multiplicerat med 186 300 000 kronor,
varvid brutet tal ska avrundas nedåt till helt krontal.

Valmyndigheten ska besluta om och betala ut statsbidraget.

2 § Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2019.

På regeringens vägnar

AMANDA LIND

Helena Swenzén
(Kulturdepartementet)

SFS

2019:164

Publicerad
den

28 mars 2019