SFS 2019:166 Förordning om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

SFS2019-166.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i körkortsförordningen (1998:980)

Utfärdad den 21 mars 2019

Regeringen föreskriver i fråga om körkortsförordningen (1998:980)

dels att 6 kap. 7 c § ska upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast efter 6 kap. 7 b § ska utgå.

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2020.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

SFS

2019:166

Publicerad
den

28 mars 2019