SFS 2019:185 Lag om ändring i radioutrustningslagen (2016:392)

SFS2019-185.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.