SFS 2019:188 Förordning om ändring i förordningen (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet

SFS2019-188.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2006:25) om nationella

toppdomäner för Sverige på Internet

Utfärdad den 4 april 2019

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2006:25) om nationella
toppdomäner för Sverige på Internet samt 1�5 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om nationella toppdomäner för Sverige på internet

1 § Denna förordning gäller teknisk drift av nationella toppdomäner för
Sverige på internet samt tilldelning och registrering av domännamn under
dessa toppdomäner.

2 § Post- och telestyrelsen är tillsynsmyndighet enligt lagen (2006:24) om
nationella toppdomäner för Sverige på internet.

3 § Post- och telestyrelsen får meddela föreskrifter om

1. på vilket sätt skyldigheter enligt 5 § lagen (2006:24) om nationella topp-

domäner för Sverige på internet ska fullgöras,

2. register och säkerhetskopior enligt 6 § lagen om nationella toppdomäner

för Sverige på internet, och

3. överföring av uppgifter till tillsynsmyndigheten enligt 8 § lagen om

nationella toppdomäner för Sverige på internet.

4 § Post- och telestyrelsen får meddela de verkställighetsföreskrifter som
behövs för frågor om anmälan och tillsyn enligt lagen (2006:24) om nationella
toppdomäner för Sverige på internet.

5 §1 Post- och telestyrelsen får meddela sådana föreskrifter om den fredstida
planeringen för totalförsvarets behov av adressering med användande av
domännamnssystemet som avses i 14 § andra stycket lagen (2006:24) om
nationella toppdomäner för Sverige på internet.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Magnus Corell
(Infrastrukturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2006:258.

SFS

2019:188

Publicerad
den

10 april 2019