SFS 2019:195 Förordning om ikraftträdande av lagen (2018:175) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster

SFS2019-195.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ikraftträdande av lagen (2018:175) om ändring i lagen

(2010:751) om betaltjänster

Utfärdad den 11 april 2019

Regeringen föreskriver att 5 kap. 10, 13, 17, 19 och 25 §§ och 5 b kap. 4 §
lagen (2018:175) om ändring i lagen (2010:751) om betaltjänster ska träda i
kraft den 14 september 2019.

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Erik Eldhagen
(Finansdepartementet)

SFS

2019:195

Publicerad
den

16 april 2019