SFS 2019:198 Förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2015:481) om försöksverksamhet med fjärrundervisning

SFS2019-198.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om fortsatt giltighet av förordningen (2015:481) om
försöksverksamhet med fjärrundervisning

Utfärdad den 11 april 2019

Regeringen föreskriver att förordningen (2015:481) om försöksverksamhet
med fjärrundervisning, som gäller till utgången av juni 20191, ska fortsätta
att gälla till och med den 30 juni 2020.

På regeringens vägnar

ANNA EKSTR�M

Eva Lenberg
(Utbildningsdepartementet)

1 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2018:607.

SFS

2019:198

Publicerad
den

17 april 2019