SFS 2019:1000 Förordning om ändring i gränssjukvårdsförordningen (1962:390)

SFS2019-1000.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i gränssjukvårdsförordningen (1962:390)

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 2 § gränssjukvårdsförordningen (1962:390)1 ska
ha följande lydelse.

2 §2 Ersättning för utgift för läkarvård lämnas högst med ett belopp som
motsvarar det arvode som en privatpraktiserande läkare med ersättning
enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning skulle ha fått tillgodoräkna
sig för vården. Utgift för fysioterapi ersätts högst med ett belopp som motsvarar
det arvode som en privatpraktiserande fysioterapeut med ersättning enligt lagen
(1993:1652) om ersättning för fysioterapi skulle ha fått tillgodoräkna sig för
behandlingen.

Från ersättning för utgift för vård eller behandling görs avdrag med ett

belopp som motsvarar den patientavgift som gäller för vården eller behand-
lingen i patientens hemregion.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

LENA HALLENGREN

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Förordningen omtryckt 1986:435.

Senaste lydelse av förordningens rubrik 1986:435.

2 Senaste lydelse 2013:1150.

SFS

2019:1000

Publicerad
den

3 december 2019