SFS 2019:1007 Förordning om ändring i förordningen (1984:535) om statliga myndigheters lån av konstföremål för lokalutsmyckning

SFS2019-1007.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (1984:535) om statliga

myndigheters lån av konstföremål för lokalutsmyckning

Utfärdad den 28 november 2019

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (1984:535) om statliga myndig-
heters lån av konstföremål för lokalutsmyckning ska ha följande lydelse.

4 §1 Som långivare får förekomma enbart

– kommuner, regioner, kommunalförbund, församlingar eller kyrkliga sam-

fälligheter,

– sådana stiftelser eller ekonomiska och ideella föreningar som har till ända-

mål att främja kulturhistoria eller konst genom att förvärva, vårda, bevara,
vetenskapligt bearbeta eller ställa ut konstföremål.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Magnus Bengtson
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2004:927.

SFS

2019:1007

Publicerad
den

3 december 2019